Refleksi Milad 59 IPM

IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) sebagai organisasi kepemudaan mempunyai dimensi kerja yang begitu luas. Banyak sekali isu-isu strategis yang diangkat pada forum-forum IPM untuk diselesaikan permasalahannya sebagai bentuk kepedulian terhadap problem kebangsaan dan keummatan. Isu strategis yang menjadi ciri khas IPM adalah isu literasi dan penyampaian dakwah keagamaan. Kata “penyampaian” yang disandarkan kepada kata “dakwah” ini […]